GRADUATE PROJECTS FOR 2003-2005 

(September 2003 – June 2005)

      1-     Digital distance and displacement measurement using laser interferometer

2-     Distant listenning based on laser displacement measurement

3-     Digital stamp for banking operations

4-     Secure electronic purse design and implementation

5-     Investigation of security problems of GSM communication (security  problems of the algorithm A5)

6-     Optical fiber acceleration measurement (Fiber Optic Gyro and applications in cruise systems)

7-     Active sound isolation wall

8-     Seismometer design based on magnetic levitation

9-     Water search using vectoral electric field probes

10- Automated magnitude and distance calculation by using digital seismometer records

11- A new global optimization method based on structural analysis of the functions

12- Stability analysis of the iterative algorithms in Z domain

13- Ethernet interfaced information panel

14- Test and construction of a new age enviromental monitoring station

15- Data acquisition over Internet by using GPRS modems

16- Anaylsis of the structural differences using electric field probes

17- Water mark encoder for audio and video signals

18- Interactive radio frequency jammer

19- Infrared intensification

 2003-2004 Bitirme Ödevi Konuları

 (Eylül 2003)

     1-     Lazer interferometresi ile mesafe/deplasman ölçümü

2-     Lazer ile uzaktan dinleme

3-   Bankacılık işlemlerinde sayısal mühürle onaylama

4-     Yüksek güvenlikli elektronik nakit para cüzdanı tasarımı

5-     GSM güvenlik açıkları (A5 algoritması açıkları) ve GSM dinleme sistemleri

6-     Fiber optik ivme ölçer tasarımı

7-     Elektronik ses bastırma perdesi tasarımı

8-     Magnetik kaldırmaya dayalı sismometre tasarımı

9-     Vektörel elektrik alan probu ile arazide su arama

10-  Sismometre kayıt örüntülerinden deprem büyüklüğünün otomatik hesaplanması

11-  Fonksiyonların yapısal analizine dayalı yeni bir global optimizayon algoritması

12-  Z tanım bölgesinde algoritmaların kararlılık analizi

13-  Ethernet üzerinden bilgilendirme paneli

14-  Çevre gözleme istasyonu kurulması ve testi

15-  GPRS modemler aracılığı ile Internet üzerinden veri toplama

16-  Elektrik alan taraması ile yapısal farklılıkların belirlenmesi

17-  Ses ve video işaretlerine kod gizleyici tasarımı.

18-  Interaktif radyo frekanslı yayın bozucu tasarımı

19- Infrared ışın yoğunlaştırma

  

e-mail berk@berk.tc